Hem

Har du relationsproblem, känner dig nedstämd, har dåligt självförtroende, panikångest eller befinner dig i en livskris?

Jag kan erbjuda psykoanalytiskt orienterad terapi vid bl.a. följande tillstånd:

  • Identitetsproblematik och utanförskap
  • Låg självkänsla och upplevd ensamhet
  • Nedstämdhet, depression
  • Relationsproblem
  • Panikångestsymptom och s.k. utmattningsdepression

Dessutom kan jag erbjuda kortare samtalsterapi av mer medvetandegörande eller krisbearbetande karaktär.

Jag är utbildad mentalskötare och socionom och har i drygt 20 år arbetat med psykiska problem inom psykiatrin. Jag har genomgått den grundläggande psykoterapeututbildningen och har kontinuerlig och kvalificerad handledning samt fortgående egenterapi. Jag har korta väntetider och mottagningen ligger i centrala Göteborg.

Lasse Lundström